യാഹൂവിലോട്ടു ഇനി ‘ലോഗിന്‍’ ചെയ്യണം ..

വീട്ടില്‍ നിന്നും പണിയെടുക്കുന്നവരും പണിയെടുക്കാതെ സ്ഥാപനത്തിനിട്ട്  പണിയുന്നവരും ഇനി ഓഫീസില്‍ ഹാജരായേ മതിയാകൂ എന്ന് യാഹൂവിന്റെ പുതിയ മേധാവി ‘മറിസ്സ മേയര്‍’ ഉത്തരവിറക്കി. വര്‍ക്കിംഗ്‌ ഫ്രം ഹോം (ഡബ്ലിയൂ.എഫ്.ഹെച്ച്)   സൗകര്യം യാഹൂവില്‍ നിന്നും ജൂണ്‍ മാസത്തോടെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. യാഹൂ മാനവശേഷി വിഭാഗം കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കയച്ച മെമ്മോ യുടെ പകര്‍പ്പ് ഇവിടെ വായിക്കാം – allthingsd.com/20130222/physically-together-heres-the-internal-yahoo-no-work-from-home-memo-which-extends-beyond-remote-workers/

ഇത് കൊലച്ചതിയാണെന്നും യാഹൂ ഇതിനു അനുഭവിക്കുമെന്നും ‘മരിസ്സ’ ചരിത്രത്തില്‍ വര്‍ഗ്ഗ വഞ്ചകിയായി അറിയപ്പെടുമെന്നും മറ്റുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുമായി  അവിടെ പണിയെടുക്കുന്നവരും മറ്റു ഐ ടി കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാരും രംഗത്ത് വന്നതോടെ സംഗതി വിവാദമായി. കാര്യം എന്തൊക്കെയായാലും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന  യാഹൂവിന്  ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഈ തീരുമാനം കൂടിയേ തീരൂ എന്ന മറുപടിയിലൂടെ യാഹൂ നയം വ്യക്തമാക്കി – www.newser.com/story/163549/yahoo-defends-work-at-home-ban.html

ഐ സി ഐ സി ഐ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളും യാഹൂവില്‍ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ  നിയമങ്ങള്‍ പുന:പരിശോധിക്കും എന്ന് ഇതിനകം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു.. സൊ സംഗതി സീരിയസാണ്  !.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *