വൈകി വന്ന അംഗീകാരം ..

ഒടുവില്‍ മലയാളത്തെ നമ്മള്‍ അംഗീകരിച്ചു !.

വൈകിയെങ്കിലും കേരളം മാതൃഭാഷയെ അംഗീകരിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിയ്ക്ക് മലയാളം പഠനം നിര്‍ബ്ബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്.

പ്രാദേശികവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണീ തീരുമാനം എന്ന അഭിപ്രായം ഉയര്‍ന്നേക്കാമെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ വീട്ടില്‍ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയായി മലയാളം അധപതിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഈ തീരുമാനം സഹായകമാകും.   നമ്മുടെ അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍

ജീവിക്കണമെങ്കില്‍ പോലും പ്രാദേശിക ഭാഷ അറിയണമെന്നിരിക്കെ  നമ്മള്‍ മാതൃഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതില്‍ മടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ മലയാളം പഠിച്ചേപറ്റൂ എന്നുവരുന്നതോടെ നമ്മുടെ സര്‍ക്കാര്‍ സിലബസിനും പ്രചാരമേറും, അങ്ങിനെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം, സി ബി സ് ഇ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ രണ്ടാം ഭാഷയായെങ്കിലും മലയാളം പഠിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകു.ഇനി നമ്മുടെ ഊഴമാണ്, മലയാള ഭാഷ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ പൂവാണെന്നും, സ്‌നേഹത്തിന്റെ തുടിപ്പാണെന്നും, കോപത്തിന്റെ കറുപ്പാണെന്നും മനസ്സിലാക്കി  ഭാഷയെ നില നിര്‍ത്തേണ്ട പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം നമ്മളും പങ്കാളികളാകണം.

ഓര്‍ക്കുക, ഭാഷയുടെ അതിജീവനം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്‍റെയും, പൈതൃകത്തിന്‍റെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും അതിജീവനം കൂടിയാണ് !!!

അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസോടെ നമുക്കു ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *